BRTArchitecten

BRTArchitecten werkt vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid door actuele ontwikkelingen in onze samenleving te vertalen in de vormgeving van gebouwen.

Het maatschappelijk denken bestaat uit economisch denken ( de opdrachtgever), ideologisch denken (de ontwerper), technisch denken (de uitvoerder) en pragmatisch denken (de bewoner/gebruiker). BRTArchitecten streeft hierbij niet naar een compromis, maar naar het harmonieuze hoogtepunt: een gebouw dat past!
De waarde van een gebouw is gerelateerd aan de liefde waarmee het gemaakt is.

Ieder ontwerp van BRTArchitecten ontleent haar eigenheid aan de situatie en de maatschappelijke context. Telkens door intensieve inleving in de specifieke programmatische kenmerken van de opgave.
BRTArchitecten is werkzaam op drie terreinen, die in elkaar overlopen: stedenbouw , architectuur en interieurarchitectuur. Deze samenhang is in diverse projecten duidelijk zichtbaar. Een integrale aanpak vormt de kracht van het bureau. Binnen het bureau werken 12 medewerkers vanuit verschillende disciplines nauw samen.