ERSG B.V.

Wij zijn een bemiddelingsbureau voor consultants en personeel in de wind industrie. Wij richten ons onder andere op het tewerkstellen van technisch personeel in de bouw en onderhoud van windturbines.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website.